Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 41001:2018 Διαχείριση Εγκαταστάσεων


Το πρότυπο ISO 41001:2018 εξειδικεύεται στην διαχειίριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας,με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητας της.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 41001:2018

Το ISO 41001:2018 διακρίνεται σε 10 ενότητες ακολουθώντας τη δομή του ISO 9001:2015. Θέτει έτσι απαιτήσεις και προδιαγραφές σε σχέση με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες εργασίας και την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων και στη συνεχή βελτίωση. Η αρχή Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω, γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω Πρότυπο.

Η δομή του ISO 41001:2018 αποτυπώνεται παρακάτω:

 1. Αντικείμενο
 2. Τυποποιητικές Παραπομπές
 3. Όροι και ορισμοί εννοιών
 4. Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού
 5. Ηγεσία
 6. Σχεδιασμός
 7. Υποστήριξη
 8. Λειτουργία
 9. Αξιολόγηση Επίδοσης
 10. Βελτίωση

 Απαραίτητο βοήθημα για την εφαρμογή του προτύπου ISO 41001:2018 είναι το πρότυπο ISO 41012:2018 το οποίο παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση για τη συνολική στρατηγική διεργασία προμηθειών της επιχείρησης και για τον τρόπο προετοιμασίας της και εφαρμογής κατάλληλων εσωτερικών ή εξωτερικών συμφωνιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 41001:2018

Εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πιστοποιηθούν ή έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το συγκεκριμένο πρότυπο εντοπίζουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω κίνητρα:

 • Βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 • Πρόληψη απροσδόκητων βλαβών του εξοπλισμού
 • Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας
 • Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η οποία οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, ασφάλεια & υγεία και ευεξία του εργατικού δυναμικού
 • Επίδειξη πρωτοπορίας στην αγορά
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της εταιρείας

Το κόστος της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι ελάχιστο σε σχέση με το όφελος της επιχείρησής σας: Άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα στη λειτουργία και προβολή της και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, βελτίωση παραγωγικότητας, περιβάλλοντος εργασίας και αποδοτικότητας διεργασιών. 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A. 

 • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με παρουσία σε πάνω από 35 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 
 • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας 
 • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας 
 • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ EUROCERT

H Ακαδημία της EUROCERT με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1998 συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, εμπλουτίζοντας διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνοντας τα πλαίσια των εκπαιδευτικών στόχων της. 

Αποκτήστε τις δεξιότητες για να μεγιστοποιήσετε την εφαρμογή του προτύπου ISO 41001 στον οργανισμό σας. Τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα θα σας βοηθήσουν να κατανοήστε το ISO 41001 και τις απαιτήσεις που το διέπουν. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε αυτή τη γνώση ώστε να εφαρμόσετε και να παρακολουθήσετε το σύστημα διαχείρισης της εγκατάστασης σας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ακαδημία της EUROCERT παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε  μονοήμερο ενημερωτικό σεμινάριο ή σε 2ήμερο σεμινάριο εσωτερικών επιθεωρητών κατά ISO 41001:2018. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη σεμιναρίων κα. Μ. Αποστολίδη στο 2106252495 ή στο [email protected]

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση;

Τυπικά, πέρα από το χρόνο για την ανάπτυξη του Συστήματος διαχείρισης, απαιτείται και ένα επαρκές διάστημα για την εφαρμογή του και τη δημιουργία αρχείων, παρότι βέβαια ο χρόνος αυτός εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.   

Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις;

Όχι. Το ISO 41001:2018 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.   

Για αίτηση πατήστε εδώ.

 

Συνολικές επισκέψεις :