Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 41001:2018 Διαχείριση Εγκαταστάσεων


Το πρότυπο ISO 41001:2018 εξειδικεύεται στη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 41001:2018

Το ISO 41001:2018 διακρίνεται σε 10 ενότητες ακολουθώντας τη δομή του ISO9001:2015. Θέτει έτσι απαιτήσεις και προδιαγραφές σε σχέση με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες εργασίας και την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων και στη συνεχή βελτίωση. Η αρχή Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω, γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω Πρότυπο.

Η δομή του ISO 41001:2018 αποτυπώνεται παρακάτω:

1.Αντικείμενο

2.Τυποποιητικές Παραπομπές

3.Όροι και ορισμοί εννοιών

4.Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

5.Ηγεσία

6.Σχεδιασμός

7.Υποστήριξη

8.Λειτουργία

9.Αξιολόγηση Επίδοσης

10.Βελτίωση

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 41001:2018

Εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πιστοποιηθούν ή έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το συγκεκριμένο πρότυπο εντοπίζουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω κίνητρα:

•Βελτίωση λειτουργικότητας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

•Πρόληψη απροσδόκητων βλαβών και μείωση εξόδων συντήρησης και επισκευών

•Βελτίωση συνθηκών εργασίας και της ικανοποίησης πελατών και εργαζομένων

•Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης

•Αύξηση αποδοτικότητας

•Πρωτοπορία στην αγορά

Το κόστος της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι ελάχιστο σε σχέση με το όφελος της επιχείρησής σας: Άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα στη λειτουργία και προβολή της και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, βελτίωση παραγωγικότητας, περιβάλλοντος εργασίας και αποδοτικότητας διεργασιών.

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

•Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

•Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας

•Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας

•Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση;

Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.  

Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις;

Όχι. Το ISO 41001:2018 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.   

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Συνολικές επισκέψεις :