Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 39001:2012


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 39001:2012.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :