Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 22716:2007 Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές-Καλλυντικά Προϊόντα


ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
 
Το ISO 22716 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παράγουν, αποθηκεύουν, διανέμουν και εξάγουν καλλυντικά προϊόντα σε κράτη/μέλη της Ε.Ε. και οι οποίες επιθυμούν να λάβουν έγκριση για τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22716

Το πρότυπο ISO 22716 παρέχει οδηγίες σχετικά με τους Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP’s) για τα καλλυντικά προϊόντα (παραγωγή, έλεγχος, αποθήκευση και διάθεση). Παρέχει την οργανωτική και τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και την ποιότητα τους.

Ταυτόχρονα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Καλλυντικά Προϊόντα 1223/2009/ΕΚ που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις 11–07–2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής  στις επιχειρήσεις Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716

Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι εξής:

 

•           Καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων

•           Προσωπικό & εκπαίδευσή

•           Εξοπλισμός παραγωγής & εργαστηρίου

•           Αξιολόγηση προμηθευτών

•           Παραγωγή σύμφωνα με τεκμηριωμένες προδιαγραφές

•           Αποθήκευση, μεταφορά και διανομή τελικών προϊόντων

•           Διαχείριση επιστροφών/ Μη συμμορφούμενων

•           Ιχνηλασιμότητα

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η Eurocert είναι ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ με γραφεία σε πάνω από 35 χώρες παγκοσμίως. Η Eurocert διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα τους.

Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. 

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 

 

 

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716 είναι απόλυτα συμβατές με αυτές του προτύπου ISO 9001:2008

 

 

Συνολικές επισκέψεις :