Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 14001:2015


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

Πεδίο Διαπίστευσης

 

 

Συνολικές επισκέψεις :