Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO/IEC 27001:2013


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :