Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO/IEC 22301:2012


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 22301:2012.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης 

Συνολικές επισκέψεις :