Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO/IEC 20000-1:2011


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Συστημάτων Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο  ISO/IEC 20000-1:2011.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :