Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

INTERNATIONAL FOOD STANDARD


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το  UKAS - United Kingdom Accreditation Service, να διενεργεί επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο IFS Version 5:2008.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :