Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

INTERNATIONAL FOOD STANDARD


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το  UKAS - United Kingdom Accreditation Service, να διενεργεί επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο IFS Version 6:2014.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :