Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

H EUROCERT στο Δίκτυο WEP


 

Η EUROCERT πρόσφατα ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγγραφή της στο Δίκτυο WEP για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας στους εργασιακούς χώρους.

Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs) είναι ένα σύνολο Αρχών που παρέχουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στον χώρο εργασίας, στην αγορά και στην κοινότητα. Ιδρύθηκε από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τις γυναίκες του ΟΗΕ. Οι WEPs ενημερώνονται από τα διεθνή πρότυπα εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηρίζονται στην αναγνώριση ότι οι επιχειρήσεις έχουν μερίδιο και ευθύνη για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EUROCERT ανήκει σε μια από τις 4 Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να ενταχθούν στο Δίκτυο WEP.

Εδώ μπορείτε να δείτε το προφίλ της EUROCERT στο Δίκτυο WEP

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :