Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

H EUROCERT πιστοποιεί το ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την EUROCERT η διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιχείρησης ‘ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ’ στη Θέση Γιαλού, Σπάτα Αττικής, με βάση το νέο Πρότυπο ISO 14001:2015.

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, έχοντας ως κύριο στόχο την προστασία των άγριων ζώων, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Εκτείνεται σε μια συνολική έκταση 200 στρεμμάτων, φιλοξενώντας περισσότερα από 2.000 ζώα, από 300 διαφορετικά είδη.

Συνολικές επισκέψεις :