Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

GLOBAL GAP


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης Προίοντων  σύμφωνα με το πρότυπο GLOBAL GAP

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :