Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

GLOBALG.A.P. IFA 5


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GLOBALGAP
Good Agricultural Practice - Ορθή Γεωργική Πρακτική
 
Το GLOBALGAP είναι ένα σύνολο κανονιστικών εγγράφων για διεθνή πιστοποίηση φρέσκων προϊόντων.
 
Το Πρωτόκολλο GLOBALGAP προωθεί την εφαρμογή της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην διαχείριση της εκμετάλλευσης και στην παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου γεωργίας. Αυτό περιλαμβάνει τις αρχές της Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (IPM) καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ICM).
 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου GLOBALGAP είναι μια ευκαιρία για τους καλλιεργητές και τη βιομηχανία να:
 
  • παράγουν ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

  • παρέχουν ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στους καταναλωτές
 
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
 
Στόχος του Προτύπου είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων και η διασφάλιση της εφαρμογής της καλύτερης πρακτικής στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων δίνοντας έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 
Κύρια Μέρη του Πρωτοκόλλου GLOBALGAP
 
1. Ιχνηλασιμότητα
 
8. Φυτοπροστασία
2. Διατήρηση αρχείων και εσωτερική επιθεώρηση
 
9. Συγκομιδή
3. Ποικιλίες και Υποκείμενα
 
10. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί προϊόντος
4. Ιστορικό και Διαχείριση αγροτεμαχίου
 
11. Διαχείριση απορριμμάτων και ρύπανσης, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
5. Διαχείριση εδάφους και υποστρωμάτων
 
12. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
6. Χρήση λιπασμάτων
 
13. Περιβαλλοντικά θέματα
7. Άρδευση
14. Έντυπο παραπόνων
 
 
 
 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
  • Απευθείας διαπίστευση από το ΕΣΥΔ.
  • Η απόφαση για την πιστοποίηση Ελλήνων παραγωγών γίνεται από την Ελλάδα και όχι από χώρες του εξωτερικού.
  • Τα πιστοποιητικά της EUROCERTείναι αποδεκτά και αναγνωρίζονται από τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket στην Αγγλία όπως είναι  τα Tesco, τα Sainsburry’sκαι ταMarksandSpencer
  • Δυνατότητα ταυτοχρόνως πιστοποίησης  σε περισσότερα από ένα πρότυπα
  • Η Διαπίστευσή της καλύπτει όλα τα Πρότυπα και τους Ελέγχους Προϊόντων και ως εκ τούτου παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικά Τιμολόγια
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά GLOBALG.A.P. V 5 δίνει δυο δυνατότητες πιστοποίησης   : OPTION I & OPTION II
 
 
OPTION Ι:      • Μεμονωμένος παραγωγός αιτείται πιστοποίησης GLOBALG.A.P.
                     • Ερωτηματολόγιο και απαιτήσεις  GLOBALG.A.P.
                     • Εσωτερική αυτό-επιθεώρηση παραγωγού
 
OPTION ΙΙ:     • Ομάδα παραγωγών αιτείται πιστοποίησης GLOBALG.A.P.
                     • Εγχειρίδιο ομάδας
                     • Επιθεώρηση τουλάχιστον στην τετραγωνική ρίζα των παραγωγών
                     • Εγχειρίδιο, κεντρική διαχείριση ομάδας (Παράρτημα Α), ερωτηματολόγιο και απαιτήσεις         
                     • Εσωτερική επιθεώρηση ομάδας & εσωτερική αυτό-επιθεώρηση παραγωγού.
 
 
Sublicense Agreement
 

Food Plus introduced (1/2/2019 )  the version 5.2 of Globalgap IFA which is obligatory from 1/8/2019.

 

GLOBALG.A.P. EMERGENCY PROCEDURE for COVID-19

GLOBALG.A.P.  REMOTE 

Τελευταια νεα :    IFA 5.3 GFS και IFA 5.4 GFS

 

Συνολικές επισκέψεις :