Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Φυλλάδιο GRCEssentials


 

 

To Ευρωπαϊκό έργο GRCEssentials συγχωνεύει και προσαρμόζει τις έννοιες της Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης (GRC) σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στο περιβάλλον των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Για να δείτε ολόκληρο το φυλλάδιο πατήστε εδώ

Συνολικές επισκέψεις :