Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Facility Management: Παρουσίαση νέου Προτύπου ISO από την EUROCERT


 

 Η  EUROCERT αποτέλεσε χορηγό, αλλά και έναν από τους κύριους συντελεστές στο 4ο Συνέδριο Facility Management, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου με την συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων εταιρειών και φορέων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γ. Θεοδωρόπουλος, Product Manager/Lead Auditor της EUROCERT, παρουσίασε με ομιλία του το νέο Πρότυπο ISO 41001 για το Facility Management, εστιάζοντας στις απαιτήσεις, στις αρχές και στις λειτουργίες του Προτύπου. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στην δυνατότητα πιστοποίησης των επιχειρήσεων με βάση το Πρότυπο αυτό, υπηρεσία την οποία παρέχει πρωτοπορώντας στην Ελλάδα η EUROCERT. 

Ανάμεσα σε πλήθος σημαντικών τοποθετήσεων του Συνεδρίου Facility Management αναφορικά με την διαχείριση των υποδομών, της ενέργειας για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας, αλλά και τις στρατηγικές για την διαχείριση εγκαταστάσεων, η συμμετοχή της EUROCERT, συνέβαλε στην πληρότητα της θεματολογίας του Συνεδρίου.

Συνολικές επισκέψεις :