Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

FSSC 22000


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο   FSSC 22000 - για Σύστηματα  Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :