Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα EUROCERT


 

Η EUROCERT  έχει εγκαταστήσει και έχει θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα Αριστοτέλης.

Με τη χρήση της πλατφόρμας όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διεργασία πιστοποίησης (στελέχη EUROCERT και ΠΕΛΑΤΕΣ) έχουν  την δυνατότητα να παρακολουθούν  σε πραγματικό χρόνο (on line) την πορεία της πιστοποίησης.

Εισερχόμενοι στην πλατφόρμα Αριστοτέλης, δημιουργείτε τον δικό σας λογαριασμό και λαμβάνετε τους κωδικούς πρόσβασης.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε καλώντας μας στο τηλ 210.62.52.495 (εσωτερικό τηλέφωνο 240) κα Ελένη Βαλέριου. 
 

Για να μεταβείτε στον Αριστοτέλη πατήστε εδώ

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :