Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Επαληθεύσεις Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί Επαληθεύσεις Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :