Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Ενημερωτικό Σεμινάριο - GDPR


Από την 25η Μαΐου του 2018 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος  Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 - General DataProtection Regulation (GDPR), ο οποίος διαμορφώνει το νέο περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις.

Το πεδίο εφαρμογής του GDPR περιλαμβάνει κάθε άτομο, που ζει εντός της Ε.Ε. ή έχει υπηκοότητα χώρας μέλους της, και κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ε.Ε. και ελέγχει ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την προσφορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών ή παρακολουθεί την εξέλιξή τους με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι ανωτέρω διεργασίες πραγματοποιούνται εντός της Ε.Ε.

Ενδεικτικό της υψηλής σημασίας που αποδίδεται στις απαιτήσεις του GDPR καθώς και στην ορθή εφαρμογή τους, είναι ότι παρέχεται εξουσιοδότηση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των κρατών μελών της Ε.Ε. το δικαίωμα να επιβάλουν σε κάθε παραβάτη πρόστιμα μη συμμόρφωσης, τα οποία είναι του ύψους έως και 20 εκατομμυρίων ευρώ ή του 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους. Οποιοσδήποτε διενεργεί επεξεργασίες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- είτε πρόκειται για μεμονωμένο επαγγελματία (γιατρό, δικηγόρο, λογιστή, κλπ.) είτε για φυσικό πρόσωπο που αναρτά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για οργανισμό ή επιχειρήση που διενεργεί επεξεργασίες δεδομένων προσωπικου χαρακτήρα για ίδιο λογαργιασμό ή για λογαργιασμό άλλου- οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί απαρέγκλιτα τις θεμελιώδεις αρχές κάθε επεξεργασίας και τις ειδικότερες υποχρεώσεις που θεσπίζει ο GDPR. 

Η Ακαδημία της EUROCERT, με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης την τελευταία εικοσαετία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχέση με τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν από την νομοθεσία, διοργανώνει στις 05 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερωτικό σεμινάριο με αντικείμενο: 
 
«Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμβούλους επιχειρήσεων και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού, καθώς και για τα αναγκαία βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

 

Έναρξη: Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018
Λήξη: Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018

Κόστος/συμμετοχή: 150€
Ώρες Διεξαγωγής: 17.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής: EUROCERT, Xλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση


 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το παραπάνω σεμινάριο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο της  Αίτησης Συμμετοχής, ώστε να κατοχυρώσετε την θέση σας.


Θα θέλαμε να σημειωθεί ότι η Αίτηση Συμμετοχής χρειάζεται να αποσταλεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του όποιου σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίδευσης της EUROCERT (Χρύσα Καραμάνου, 2106252495 (εσωτ: *315), e-mail: [email protected])

 

 

Συνολικές επισκέψεις :