Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Ενημερωτικό Σεμινάριο - GDPR/DPO


 
 
 
Ενημερωτικό Σεμινάριο GDPR/DPO
 
Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
 
 
Από την 25η Μαΐου του 2018 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος  Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR), ο οποίος διαμορφώνει το νέο περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις.
 
Το πεδίο εφαρμογής του GDPR περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ε.Ε. και ελέγχει ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την προσφορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών ή παρακολουθεί την εξέλιξή τους με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι ανωτέρω διεργασίες πραγματοποιούνται εντός της Ε.Ε.
Ενδεικτικό της υψηλής σημασίας που αποδίδεται στις απαιτήσεις του GDPR καθώς και στην ορθή εφαρμογή τους, είναι ότι παρέχεται εξουσιοδότηση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των κρατών μελών της ΕΕ το δικαίωμα να επιβάλουν πρόστιμα μη συμμόρφωσης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, τα οποία είναι του ύψους έως και 20 εκατομμυρίων ευρώ ή του 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Η Ακαδημία της EUROCERT, με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης την τελευταία εικοσαετία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχέση με τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν από την νομοθεσία, διοργανώνει στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερωτικό σεμινάριο με αντικείμενο: 
 
«Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679».
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμβούλους επιχειρήσεων και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού, καθώς και για τα αναγκαία βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
 
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
Έναρξη: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
Λήξη: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
Ώρες Διεξαγωγής: 17.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής: EUROCERT, Xλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση

 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το παραπάνω σεμινάριο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο της  Αίτησης Συμμετοχής, ώστε να κατοχυρώσετε την θέση σας.

Θα θέλαμε να σημειωθεί ότι η Αίτηση Συμμετοχής χρειάζεται να αποσταλεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του όποιου σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίδευσης της EUROCERT (Kατερίνα Παναγοπούλου, 2106252495 (εσωτ: *205), e-mail: kpanagopoulou@eurocert.gr).
 
 

 

► Για άμεση κράτηση θέσης συμπληρώστε την Aίτηση Συμμετοχής και αποστολή στο kpanagopoulou@eurocert.gr

Πρόγραμμα Σεμιναρίων - Δεύτερο (Β) Εξάμηνο 2017

 

 
         
H EUROCERT αποτελεί αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 2101518
 
Τμήμα Εκπαίδευσης ΕUROCERT 
210 6252495  (Κατερίνα Παναγοπούλου, εσωτ: *205)
     e-mail  kpanagopoulou@eurocert.gr 

 

Συνολικές επισκέψεις :