Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Έλεγχοι & Πιστοποίηση παιδικών χαρών και παιδοτόπων


Η διαδικασία ελέγχων & πιστοποιήσεων καθορίζει τον τρόπο ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εξοπλισμών των παιδικών χαρών και παιδότοπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, των προδιαγραφών ασφαλείας και της υφισταμένης Νομοθεσίας που προβλέπει υποχρεωτική εφαρμογή.

Η διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης αφορά:
 
  • Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα με εγκατεστημένες παιδικές χαρές
  • Ξενοδοχεία, εντός των εγκαταστάσεων των οποίων λειτουργούν παιδότοποι
  • Πλοία, εντός των εγκαταστάσεων των οποίων λειτουργούν παιδότοποι
  • Γυμναστήρια, εντός των εγκαταστάσεων των οποίων λειτουργούν παιδότοποι
  • Παιδότοπους
 
Η EUROCERT διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους :
 
  • Αρχικό έλεγχο της χωροθέτησης και  σχεδιασμού των παιδικών χαρών / παιδότοπων καθώς και έλεγχο υλικών / εξαρτημάτων των παιχνιδοκατασκευών. Επίσης διενεργεί τις απαιτούμενες από τα πρότυπα δοκιμές και τους απαραίτητους ελέγχους των εξοπλισμών και των δαπέδων των παιχνιδιών.
 
  •  Περιοδικό  έλεγχο των υφιστάμενων παιδικών χαρών / παιδότοπων για την διαπίστωση της τήρησης συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Οι περιοδικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί ανά διετία για τις παιδικές χαρές και ανά έτος για τους παιδότοπους.
 
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι / πιστοποιήσεις καλύπτουν την υποχρεωτική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία και προσφέρουν στα παιδιά που ψυχαγωγούνται στους χώρους αυτούς εγγυημένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ EUROCERT
 
Η EUROCERT είναι ελληνικός Φορέας με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των ελέγχων και των πιστοποιήσεων και με εξειδικευμένο προσωπικό, διαπιστευμένος για τους ελέγχους και τις πιστοποιήσεις παιδότοπων.
 

Συνολικές επισκέψεις :