Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Εκπαίδευση

                                                                                               

Η γνώση κι η εμπειρία μας Το κλειδί της επιτυχίας σας

H Ακαδημία της EUROCERT με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1998 συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, εμπλουτίζοντας διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνοντας τα πλαίσια των εκπαιδευτικών στόχων της.
 
Στελεχωμένη απο πεπειραμένο προσωπικό με δεκαπενταετή προϋπηρεσία και πλέον στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και με εκαντοντάδες επιθεωρήσεις στο ενεργητικό του, καλείται να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους -εκτός από την γνώση- την εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχει, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 
 
  •  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  Η Ακαδημία EUROCERT έχει αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
  •  Σ.Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.Ε. EUROCERT
  Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
  • ΚΕ.ΜΕ.Α.
  Σχολή για την Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας με έγκριση από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών
 
 
  • Πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
  • Διοργάνωση ενδοεταιρικών επιδοτούμενων σεμιναρίων
  • Φορέας Παροχής κατάρτισης στην Ορθολογική χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων και αδειοδοτημένο Κέντρο Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων  Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών  Φαρμάκων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,μεταξύ άλλων, στους παρακάτω τομείς:
 
 
       Ποιότητα 
 
       Περιβάλλον
 
       Eνέργεια 
 
       Ασφάλεια Τροφίμων 
 
       Ορθή Γεωργική Πρακτική
 
       Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 
 
       Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 
 
 
        ►  Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα καλύπτονται από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
 
 


Tμήμα Εκπαίδευσης
 
Χρύσα Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 6252495 (εσωτ. *315)
e-mail: ckaramanou@eurocert.gr
 
 

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. - ADR
Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τρόποι Πληρωμής
Πρόγραμμα Σεμιναρίων - Πρώτο Εξάμηνο 2018
Αίτηση Συμμετοχής
Συνολικές επισκέψεις :