Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Εκλογή του Γενικού Διευθυντή της EUROCERT, κ. Γιάννη Καραγιάννη, στη θέση του Προέδρου της HELLASCERT


 

 Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 40η Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLASCERT (Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης), όπου τα μέλη της εξέλεξαν εκ νέου στη θέση του Προέδρου της Ένωσης, τον Γενικό Διευθυντή της EUROCERT, κ. Γιάννη Καράγιαννη.

Ο κ. Καραγιάννης με αφορμή την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της HELLASCERT ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, ενώ τόνισε ότι  «πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό μέλημα της HELLASCERT, η ανάδειξη του ρόλου της πιστοποίησης και η συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η μέσω της συνεργασίας των μελών της HELLASCERT, ενίσχυση της θεσμικής της συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούν τον κλάδο. Θα εργασθούμε με συνέπεια και υγιή ανταγωνισμό μεταξύ μας, για την τεκμηρίωση των θέσεών μας, την ανάδειξη των παρεμβάσεών μας και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου».

Η HELLASCERT είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ISO/IEC 17065. Είναι το κατεξοχήν όργανο που εκπροσωπεί θεσμικά τους Οργανισμούς Πιστοποίησης-μέλη της στα Υπουργεία, ΕΣΥΔ και λοιπούς Κρατικούς φορείς, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Σκοπός της Ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των διαδικασιών Επιθεώρησης- Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών διεθνούς αναγνώρισης και προστιθέμενης αξίας, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.

Συνολικές επισκέψεις :