Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT : Πιστοποιητικά ETHOS σε επιχειρήσεις μέλη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ


 

 

Η EUROCERT, o αμιγώς Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, απένειμε Πιστοποιητικά με βάση το Πρότυπο ETHOS σε τέσσερα Μέλη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και συγκεκριμένα στις εταιρίες AGRINO, ΧΗΤΟΣ-ΖΑΓΟΡΙ, POLYECO και SEPTONA, στο πλαίσιο της διαδικτυακής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Πρωτοβουλίας στις 18 Μαρτίου.

Το ETHOS, είναι ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού με το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, με εστίαση στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, απονέμεται το Σήμα ETHOS (συμμόρφωση >60%), ETHOS GOLD (συμμόρφωση >75%) και ETHOS PLATINUM (συμμόρφωση >90%).

 Ο κ. Γεώργιος Μπρισκόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EUROCERT, απένειμε τα Πιστοποιητικά ETHOS, ενώ παρούσα στην βράβευση ήταν και η Πρόεδρος του CSR Hellas, κα Μαρία Αλεξίου, η οποία επεσήμανε την σημασία υιοθέτησης του Προτύπου ETHOS, ως κριτηρίου ένταξης των Μελών στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

 

Συνολικές επισκέψεις :