Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή εκδήλωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


 

 H EUROCERT συμμετείχε στο Cross-National webinarTransforming supply chains to value chains”, που υλοποιήθηκε από το CSR HELLAS και το CSR CYPRUS, στις 27/10/2020  στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του European SDG SummitImpactful Partnerships to build back betterαπό το CSR Europe, τους Εθνικούς Εταίρους του και άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

 

Ειδικότερα, ο κ. Κ. Καρβουνάκης, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης της EUROCERT παρουσίασε στους συμμετέχοντες το Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS, αναφέροντας τις βασικές απαιτήσεις, την εμπειρία εφαρμογής, αλλά και τα οφέλη από την εφαρμογή του τόσο για τις μικρομεσαίες, όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις.  

Το ETHOS είναι ένα Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, που εκπονήθηκε από κοινού από το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Συνολικές επισκέψεις :