Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Νέος Λογότυπος με ισχυρό συμβολισμό


Μια καινούρια σελίδα στην ιστορία της εγκαινιάζει η EUROCERT προχωρώντας σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας.

Ειδικότερα, η νέα εταιρική ταυτότητα της EUROCERT, η οποία σχεδιάστηκε από την 2yolk, υλοποιείται σε μια χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το πέρασμά της σε μία νέα εποχή. Ο νέος Λογότυπος αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της EUROCERT, η οποία εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και σε άλλες 43 χώρες παγκοσμίως, προσβλέποντας ταυτόχρονα σε νέα πεδία ανάπτυξης και νέες αγορές.

Κεντρικό στοιχείο του νέου Λογοτύπου είναι, με τον ισχυρό διαχρονικό συμβολισμό του αριθμού επτά, τα επτά αστέρια, τα οποία αντιστοιχούν στις επτά αρχές της EUROCERT: Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Ποιότητα, Εμπιστοσύνη, Καινοτομία, Πάθος και Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Οι αρχές αυτές είναι ο πλοηγός της EUROCERT για το μέλλον. Έτσι, η εικαστική έμπνευση του Λογοτύπου παίρνει το σχήμα του πτερυγίου του πηδαλίου ενός πλοίου, δηλαδή  του οργάνου με το οποίο χαράσσεται απαρέγκλιτα η πορεία του.

Συνολικές επισκέψεις :