Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT Νέο Portal!


 

 Η EUROCERT κάνει το μεγάλο βήμα προς την νέα εποχή. Με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, έχει εγκαταστήσει και έχει θέσει σε πιλοτική λειτουργία από το Μάρτιο 2020 την ηλεκτρονική πλατφόρμα Αριστοτέλης [ https://ops.eurocert.gr/ ]  Πρόκειται για μια πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης (e-Certification) που καταργεί τελείως το χαρτί και τις εκτυπώσεις ( paperless ), ελαχιστοποιεί τα e-mail και βελτιώνει την επικοινωνία και τις υπηρεσίες της  προς όλους , παρέχοντας ταυτόχρονα ίδιου υψηλού επιπέδου τεχνική παρουσία και λειτουργία των απανταχού επιθεωρητών της.

Με τη χρήση της πλατφόρμας όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διεργασία πιστοποίησης έχουν  την δυνατότητα να παρακολουθούν  σε πραγματικό χρόνο (real time) την πορεία της πιστοποίησης, να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται από την αίτηση μέχρι και την έκδοση του πιστοποιητικού και συγκεκριμένα:

  • να προβάλλουν τις προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες επισκέψεις και να επιβεβαιώνουν την ομάδα επιθεώρησης και την ημερομηνία ελέγχου
  • να κατεβάζουν την έκθεση της επιθεώρησης
  • να απαντούν και να ακολουθούν τα ευρήματα
  • να ελέγχουν το προφίλ της εταιρίας
  • να έχουν διαθέσιμο το πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική μορφή

Η χρήση της εφαρμογής είναι εύκολη και εξασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση και προστασία . Για την πραγματοποίηση των παραπάνω, απαιτείται ο ορισμός εκ των προτέρων ενός αρμόδιου προσώπου και συγκεκριμένο e-mail επικοινωνίας για την διεκπεραίωση της όλης διεργασίας.

Για διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλ.  210.62.52.495 (εσωτερικό τηλέφωνο 218 κος Εφραίμ Αντωνίου)

Συνολικές επισκέψεις :