Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Με την σφραγίδα της τα μέτρα κατά του COVID 19 στο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ


 

 Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ με έδρα την Τρίπολη, είναι το πρώτο Κέντρο στον κλάδο, για το οποίο βεβαιώνεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID 19.

Οι ενδελεχείς επιθεωρήσεις για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, διαδικασιών και πρακτικών πραγματοποιήθηκαν από την EUROCERT, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ στην Τρίπολη και εστιάσθηκαν ιδιαίτερα στην διαχείριση της προφύλαξης των ασθενών, στην αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος, τον ατομικό εξοπλισμό του προσωπικού και την τήρηση των κανόνων που έχει θεσπίσει ο ΕΟΔΥ.

Ως επιστέγασμα αυτής της συμμόρφωσης, παρέχεται στο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού Σήματος ‘’PROTOCOL AGAINST COVID 19 – IN PLACE’’, το οποίο απονέμεται από την EUROCERT.

Συνολικές επισκέψεις :