Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Διεθνής διάκριση στον τομέα της Πιστοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Social Audits


 

 H EUROCERT, πρωτοπόρος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Social Αudits, ολοκλήρωσε πρόσφατα επιτυχώς την εγγραφή της στην APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors), τον αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό για τις Social Αudits, αποτελώντας τον μοναδικό φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα που ανήκει στην εν λόγω κοινότητα του συγκεκριμένου οργανισμού.

Η APSCA είναι ένας διεθνής οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας, ακεραιότητας και επαγγελματισμού των φορέων και επιθεωρητών που διενεργούν Social Audits, όπως η EUROCERT, η οποία διανύει την τρίτη δεκαετία της επιτυχημένης πορείας της, παραμένοντας αταλάντευτη στις αρχές της ακεραιότητας, ανεξαρτησίας και ποιότητας στην διενέργεια επιθεωρήσεων, με αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα μέλη της APSCA συγκαταλέγονται μόνο 51 φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της αποδοχής της EUROCERT στον οργανισμό. Η διαδικασία εγγραφής είναι ιδιαίτερα απαιτητική, διαρκεί αρκετούς μήνες, ενώ αξιολογείται τόσο η ικανότητα του φορέα πιστοποίησης στη διενέργεια των Social Audits, όσο και οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας. 

Επιπλέον, η EUROCERT αποτελεί έναν από τους ελάχιστους διαπιστευμένους φορείς παγκοσμίως από το SAAS για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο SA8000 (Social Accountability),  είναι εγκεκριμένος φορέας από το SEDEX για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με το SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), ενώ έχει εκπονήσει στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), το Σχήμα Πιστοποίησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “ETHOS”.

Συνολικές επισκέψεις :