Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT Αναβάθμιση της ποιότητας στις υπηρεσίες μετάφρασης με την εφαρμογή του Προτύπου ISO 17100:2015


 

 Η EUROCERT  σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το Πρότυπο ISO 17100:2015, ‘’Translation Services Requirements for Translation Services, το οποίο κωδικοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης.

Στην διαδικτυακή ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή περισσότερων από 80 επιχειρήσεων του κλάδου, κεντρικός ομιλητής ήταν κ. Γ. Θεοδωρόπουλος, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης στον Τομέα Ποιότητας της EUROCERT, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 17100:2015, σχετικά με τις βασικές διεργασίες και τους αναγκαίους πόρους για τις  υπηρεσίες μετάφρασης, καθώς και στα οφέλη της εφαρμογής του Προτύπου και της Πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών μετάφρασης. 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :