Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ETHOS

 

ETHOS (Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

 

Το Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκπονήθηκε από την EUROCERT σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “CSR Hellas” και εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα εξυπηρέτησης και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ETHOS


Οι βασικές απαιτήσεις του Σχήματος Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Πρότυπο της EUROCERT, ενώ η επιθεώρηση διενεργείται βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου.

Οι βασικοί πυλώνες για την αξιολόγηση σύμφωνα με το Σχήμα είναι οι ακόλουθοι:

  • Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Δικαιώματα εργαζομένων
  • Υγεία & Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας
  • Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη
  • Περιβάλλον
  • Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας
  • Τοπική κοινωνία

 

Η επιτυχής αξιολόγηση οδηγεί στην απονομή του Σήματος Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕTHOS3 επιπέδων (ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης):

  • ETHOS (συμμόρφωση >60%)
  • ETHOS Gold (συμμόρφωση >75%)
  • ETHOS Platinum (συμμόρφωση >90%) 


ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


Τα κύρια οφέλη από την επιθεώρηση του Σήματος ETHOS είναι τα ακόλουθα:

· Αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησης

· Επισφραγίζει τη δέσμευση της διοίκησης για τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρέχει αξιόπιστη απόδειξη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

· Δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, ειδικά για τις εταιρίες με εξαγωγική δραστηριότητα

· Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης

· Αποτελεί πρωτότυπη και πολυεπίπεδη επιθεώρηση καλύπτοντας διάφορους τομείς

· Στοχεύει στην κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού

· Συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

· Προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.


· Είναι ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

· Είναι ο μοναδικός Ελληνικός φορέας πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση από τον Αμερικάνικο φορέα διαπίστευσης SAAS, ήδη από το 2009, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πλέον αναγνωρίσιμο πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα, SA8000

· Είναι ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας με εμπειρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα SA8000, Sedex και Ethos

· Είναι μεταξύ των πρώτων φορέων πιστοποίησης που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την πραγματοποίηση ελέγχων σε Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Διαμερίσματα, κατέχοντας το μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο στην Ελληνική αγορά

· Διαθέτει ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας

· Είναι σε θέση να παρέχει στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Η επιτυχής επιθεώρηση οδηγεί σε έκδοση πιστοποιητικού;

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιθεώρησης οδηγεί στην έκδοση Βεβαίωσης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου. Ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης, απονέμεται το σήμα ETHOS, ETHOS Gold και ETHOS Platinum.

 

Η επιτυχής επιθεώρηση και έκδοση σχετικής βεβαίωσης σε τουριστικά καταλύματα προσδίδει μόρια για την κατάταξή τους σε αστέρια και κλειδιά βάσει της κείμενης νομοθεσίας;

Ναι, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης στο φορέα κατάταξης, η επιχείρηση επιδοτείται με 100 επιπλέον μόρια για τη διαδικασία κατάταξης

 

Ποια είναι η συχνότητα επιθεώρησης;

Η βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου είναι ετήσια. Συνεπώς, η συχνότητα επιθεώρησης είναι κάθε 12 μήνες

 

Το παρόν σχήμα αφορά μόνο στον τουριστικό κλάδο (Ξενοδοχεία – ΕΕΔΔ);

Το Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περιλαμβάνει μια σειρά από απαιτήσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS και αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου. Η πρώτη εφαρμογή του γίνεται στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη χώρα μας κλάδο του τουρισμού, αλλά ως Πρότυπο Συστήματος εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :