Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EMAS - Κανονισμός 1221:2009


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί Περιβαλλοντικές Επαληθεύσεις σύμφωνα με τοω κανονισμό 1221:2009 - EMAS.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :