Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας


 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017

 

Το  πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις ποιότητας στον τομέα της Υγείας. Αποτελεί ουσιαστικά Οδηγό εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2015 σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, και ακολουθεί τη δομή του.

Στο πλαίσιο του προτύπου, η εξειδίκευση της ποιότητας στον τομέα της υγείας περιλαμβάνει:

 

 • Αντιστοίχηση της ορολογίας του προτύπου ISO 9001 σε όρους που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες υγείας
 • Περιγραφή των χαρακτηριστικών της ποιότητας στον τομέα της υγείας
 • Περιγραφή τρόπων σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών αρχείων
 • Περιγραφή της σημασίας της εκπαίδευσης του προσωπικού και τα χαρακτηριστικά που πρέπει αυτή να έχει αυτή
 • Περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου των διαδικασιών εξειδικευμένα σε σχέση με την υγεία και το πεδίο δραστηριοποίησης του οργανισμού
 • Περιγραφή των διαδικασιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του πελάτη

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που η λειτουργία τους συνδέεται με παροχή υπηρεσιών υγείας. Για συγκεκριμένους οργανισμούς μάλιστα (Μ.Ι.Υ.Α., τράπεζες κρυοσυντήρησης), η πιστοποίηση με το συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί απαραίτητη και νόμιμη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  του οργανισμού από την αρμόδια αρχή.

 

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ 15224:2012 

 

Το εν λόγω πρότυπο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Τα οφέλη από την εφαρμογή του, πέρα από το γεγονός ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική από το νόμο για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, είναι:

 

 • Διασφάλιση της ποιότητας στις διαδικασίες και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.
 • Θωράκιση του οργανισμού έναντι αστικής ευθύνης καθώς τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις σχετικές προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας του οργανισμού
 • Τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού σε υποψήφιους νέους πελάτες

 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

 

 • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
 • Διότι είμαστε από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιηθήκαμε στην εν λόγω πιστοποίηση και ευαισθητοποιούμαστε ιδιαίτερα σε θέματα υγείας
 • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό σας
 • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
 • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στον οργανισμό σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

Σε πόσο καιρό μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017;

Τυπικά από 3 έως 6 μήνες.

Η πιστοποίηση υποκαθιστά ελέγχους από Δημόσιους Φορείς;

Όχι. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 είναι μια υποχρεωτική πιστοποίηση, σε κάθε περίπτωση δεν υποκαθιστά κανέναν δημόσιο ή επίσημο έλεγχο. Ωστόσο οργανώνει την εταιρεία ώστε να συμμορφώνεται με την σχετική νομοθεσία και την βοηθάει να αποφύγει τυχόν μη αναμενόμενα προβλήματα ή πρόστιμα από αυτούς τους ελέγχους.

 

Άιτηση Πιστοποίησης

Συνολικές επισκέψεις :