Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EΛOT 1435:2009 Υπηρεσίες Επικοινωνίας


ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 οι υπηρεσίες επικοινωνίας διακρίνονται στους παρακάτω τομείς:

 
  • Διαφημιστικές εταιρείες (Αdvertising Αgencies)
  • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Media Specialists)
  • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων (Public Relations)
  • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)
  • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding and Design)
 
Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς, μπορούν να πιστοποιηθούν σε περισσότερους του ενός τομείς.  Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενταχθούν
στο σύστημα όλες οι υπηρεσίες των σχετικών τομέων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 καλύπτει την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές ή
δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στόχος του προτύπου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες που
πρόκειται να διαχειριστούν την διαφημιστική προβολή του δημοσίου στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα.
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 
 
Η ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών,
σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 

Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται που ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, με παρουσία σε περισσότερες απο 35 ώρες. 

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης

Συνολικές επισκέψεις :