Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Διαχρονική παρουσία στην Κύπρο


 

 

 Συμπληρώθηκαν 14 χρόνια παρουσίας της EUROCERT στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιείται o ελληνικός φορέας πιστοποίησης και ελέγχου, με 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο των επιθεωρήσεων σε περισσότερες από 30 χώρες διεθνώς. Στο διάστημα αυτό έχει προχωρήσει στην έκδοση περισσοτέρων από 400 πιστοποιητικών, τα οποία έχουν απονεμηθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της πολύπλευρης παρουσίας και προσφοράς της στην Κυπριακή αγορά, πρόσφατα η EUROCERT, συμμετείχε στην Ημερίδα "Διατροφική ασφάλεια και ποιότητα φρούτων και Λαχανικών". Η διοργάνωση έγινε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Ειδκότερα, η EUROCERT παρουσίασε συνολικά τις διαδικασίες πιστοποίησης τροφίμων διεθνώς, με ιδιαίτερη αναφορά στο Πρωτόκολλο και τα πεδία επιθεώρησης του GlobalGAP, ενώ αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα σχήματα πιστοποίησης Grasp, COC (Chain of Custody),  TNC (Tesco’s Nature Choice), ALBERT HEIJN, BRC (British Retail Consortium), IFS (International Feature Standard), ISO 22000, FSSC 22000, για τα οποία είναι διαπιστευμένη.

Συνολικές επισκέψεις :