Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 27001:2013 Ασφάλεια Πληροφοριών
ISO/IEC 20000-1:2011 Πληροφορική - Διαχείριση Υπηρεσιών
BS 10012: 2017-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BS 10012: 2017-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συνολικές επισκέψεις :