Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Βραβείο Οικονομικής Αριστείας για τη EUROCERT στα Accounting Awards


Βραβείο Οικονομικής Αριστείας απονεμήθηκε στη EUROCERT στο πλαίσιο των Accounting Awards, μια νέα και δυναμική διοργάνωση που αναμένεται να καθιερωθεί με στόχο να αναδείξει τις εταιρείες με εξέχουσα πορεία σε οικονομικό, λογιστικό, διοικητικό επίπεδο κλπ.

 

Ειδικότερα, η EUROCERT διακρίθηκε στην κατηγορία «Οικονομική Αριστεία ανά κλάδο» και συγκεκριμένα στον κλάδο Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις, που υπόκειται στον ευρύτερο πυλώνα «Οικονομικές Διευθύνσεις Εταιρειών». Η άψογη «ενορχήστρωση» των στελεχών που απαρτίζουν το τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της EUROCERT, οι στιβαρές σχέσεις και συνεργασίες που έχει αναπτύξει εντός κι εκτός συνόρων καθώς και οι άμεσες διαδικασίες και τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιεί για τη βέλτιστη απόκριση στις ανάγκες των πελατών της, αποτέλεσαν τους κυριότερους λόγους που διασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση για τη EUROCERT

Συνολικές επισκέψεις :