Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Βιομηχανικά Προιόντα


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο βιομηχανικών προιότων.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :