Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Ασφάλεια Τροφίμων

HYGIENE PLACE
GLOBALG.A.P. IFA 5
GLOBALG.A.P GRASP
ISO 22000:2005
HACCP CODEX ALIMENTARIUS
AGRO 2.1 & 2.2
IFS
ALBERT HEIJN Protocol
TESCO Nurture 11.2
ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χρυσή Κουζίνα
FSSC 22000
GLOBALG.A.P. C.o.C (Chain of Custody)
Συνολικές επισκέψεις :