Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Απονομή πιστοποίησης ISO στην ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ από την EUROCERT


 H AAEK ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση για την πιστοποίηση του Οργανισμού με ISO 9001 , η οποία αντανακλά την εύρυθμη λειτουργία και ποιότητα των υπηρεσιών της.

Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ Δρ Χρήστος Μηνάς, μαζί με το διοικητικό προσωπικό της Αρχής με το πιστοποιητικό αναγνώρισης που έλαβαν από τον εκπρόσωπο της εταιρίας EUROCERT, κ. Κρίστη Νικολάου. Παρών και ο κ. Λ. Λοίζου, σύμβουλος στην διαδικασία πιστοποίησης.

 

Συνολικές επισκέψεις :