Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Αντιστάθμιση Έμμεσου Κόστους Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3304/09-12-2014, ενεργοβόρες επιχειρήσεις με τους κάτωθι κωδικούς NACE Rev1.1 (ή αντίστοιχα Rev2) μπορούν να ωφεληθούν οικονομικά για την περίοδο έως το 2020 ούτως ώστε να αντισταθμίσουν ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω του έμμεσου κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος:

 
Κωδικός NACErev 1.1
Κωδικός NACE rev.2
Περιγραφή
1
27.42
24.42
Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου)
2
14.30
08.91
Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
3
24.13
20.13
Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών προϊόντων
4
27.43
24.43
Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
5
18.10
14.11
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
6
27.10
24.10
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
7
21.12
17.12
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
8
24.15
20.15
Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
9
27.44
24.44
Παραγωγή χαλκού
10
24.14
20.14
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
11
17.11
13.10
Νηματοποίηση βαμβακερών ινών
12
24.70
20.60
Παραγωγή συνθετικών ινών
13
13.10
07.10
Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
 
 
Οι ακόλουθοι υποτομείς του τομέα παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές:
14
24.16.10.39
20.16.10
Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)
24.16.10.35
20.16.10
Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE)
24.16.10.50
20.16.10
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
24.16.51.30
20.16.51
Πολυπροπυλένιο (PP)
24.16.30.10
20.16.30.01
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
24.16.40.40
20.16.40
Πολυανθρακικό (PC)
 
15
 
21.11.14.00
 
17.11.14
Ο ακόλουθος υποτομέας του τομέα παραγωγής πολτού:
Μηχανικός πολτός
  
Εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, η EUROCERT διενεργεί:
 
i.          την εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο επιχειρήσεων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ,  
 
ii.          καταχωρεί τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στις οποίες παράγονται επιλέξιμα προϊόντα προς ενίσχυση,
 
iii.         καταχωρεί κάθε επιλέξιμο προϊόν προς ενίσχυση το οποίο παράγεται σε μια καταχωρημένη εγκατάσταση
 
iv.         καταχωρεί τα ιστορικά στοιχεία και τα στοιχεία αναφοράς της εγκατάστασης
 
v.          καταχωρεί τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης επαλήθευσης καθώς και την αντίστοιχη ετήσια τεκμηριωμένη μελέτη για το έτος ενίσχυσης.
 
vi.         Ό,τι άλλο προβλέπεται από το ΦΕΚ 3304/09-12-2014.
 
 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
 
Στα άρθρα 8 και 9 του ΦΕΚ  γίνεται αναφορά για τον τρόπο υπολογισμού του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμο προϊόν και τον τρόπο που θα χορηγείται. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για συγκεκριμένο έτος υπολογίζεται στο 85% της συνολικής χρέωσης εκπομπών CO2 (€) από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Εγκατάσταση μετά την αφαίρεση τυχόν έκπτωσης.
Το ποσό αυτό θα πρέπει πρώτα να έχει επαληθευτεί από κάποιον τρίτο φορέα επαλήθευσης.
Η ετήσια εκ των υστέρων τελική εκκαθάριση  διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους στο οποίο αναφέρεται η ενίσχυση.
 
 
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους. Επιπλέον, διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για επαληθεύσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά ISO 14065 και είναι ένας από τους εγγεγραμμένους φορείς στον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) που μπορούν να διενεργήσουν την επαλήθευση βάσει του ΦΕΚ 3304/09-12-2014.
 
 
 

 

Συνολικές επισκέψεις :