Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Αίτηση Συμμετοχής


 
Για την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στο e-mail : [email protected] ή στο fax : 2106203018, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου, για το οποίο ενδιαφέρεστε

Το συνολικό κόστος προκαταβάλλεται επτά (7) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του σε έναν απο τους παρακάτω λογαριασμούς που διαθέτει η EUROCERT: 

 

ALPHA BANΚ

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 121 00 23 2000 1930 

IΒΑΝ :   GR 8901401210121002320001930

 

EFG                      

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 00260075070200095569

ΙΒΑΝ :   GR 78026007500000702000959569 


ΕΤΕ                   

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 14147096912

ΙΒΑΝ :  GR 0601101410000014147096912

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5060086010802

IBAN : GR8101720600005060086010802


To αντίγραφο της απόδειξης καταθέσεως αποστέλλεται με fax ή ηλεκτρονικά στο e-mail :  [email protected]  (παρακαλούμε να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή το ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα/ουσας ως αιτιολογία κατάθεσης)   


Ειδικές τιμές ισχύουν για άνεργους, φοιτητές, groups καθώς και για τις πιστοποιημένες εταιρείες από τη EUROCERT  


Η ΕUROCERT διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ακύρωσης των σεμιναρίων έως και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους  
  

 

 

Συνολικές επισκέψεις :