Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ALBERT HEIJN Protocol


To ALBERT HEIJN PROTOCOL FOR RESIDUE CONTROL (AH) είναι ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο της Ολλανδικής αλυσίδας Super Markets Albert Heijn. Δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της EE για τα φρέσκα προϊόντα. To πρωτόκολλο εφαρμόζεται σαν πρόσθετο-επιπλεον του GLOBALGAP για τον έλεγχο των επιπέδων καταλοίπων φυτοπροστατετικών στην πηγή: στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης και στα συσκευαστήρια των προμηθευτών.
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
To πρωτόκολλο Albert Heijn απευθύνεται κυρίως σε προμηθευτές και σε καλλιεργητές, που θέλουν να συνεργαστούν με τα σουπερ μάρκετ της Ολλανδικής φίρμας και δευτερευόντως σε όσους θέλουν να αποδείξουν την δέσμευση τους για την υπεροχή των προϊόντων τους έναντι των ανταγωνιστικών. Η αλυσίδα σουπερ μάρκετ Albert Heijn έχει περισσότερα από 750 καταστήματα διαφόρων μεγεθών, ιδρύθηκε το 1887 στην Ολλανδία και είναι γνωστή για την ποιότητα στην εξυπηρέτηση αλλά και για τα προϊόντα που προσφέρει.
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗΣ
 
Οι στόχοι του πρωτοκόλλου αυτού είναι οι εξής:
 
• Καθοδήγηση και υποστήριξη στους προμηθευτές.
• Πλήρης διαφάνεια σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και τη χρήση των ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ προϊόντων των καλλιεργειών.
• Συστηματική επαλήθευση του συστήματος ποιότητας των προμηθευτών και των καλλιεργητών, εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα δεν θα έχουν επεισόδιο MRLs.
• Ένα σύστημα δειγματοληψίας που αποδεικνύει ότι τα όρια της EE για τα MRLS τηρούνται.
 
Το σύστημα δειγματοληψίας βασίζεται στις αρχές της στατιστικής. Υπάρχουν διαφορετικά σχέδια δειγματοληψίας για:
 
  • Ετήσιες καλλιέργειες
  • Πολυετείς καλλιέργειες
  • Φρούτα
  • Θερμοκήπια και καρποί υπό κάλυψη
  • Πατάτες
  • Μανιτάρια
 
Αυτό το πρωτόκολλο βασίζεται σε μια μελέτη ανάλυσης των κινδύνων για κάθε καλλιέργεια - αγροτεμάχιο και καθορίζει τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τον αριθμό των δειγμάτων με βάση τους εντοπισθέντες κινδύνους.
Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του. Τα αγροτεμάχια των παραγωγών και τα συσκευαστήρια ελέγχονται ετησίως από τη EUROCERT, προτιμότερα σε συνδυασμό με την ετήσιο ελέγχο GLOBALGAP.
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
 
Το πρωτόκολλο Albert Heijn για τα φρέσκα προϊόντα βασίζεται στα ακόλουθα έγγραφα:
• Albert Heijn - πρωτόκολλο για τον έλεγχο των καταλοίπων.
• Ανάλυση Κινδύνων και σύστημα έγκρισης αγροτεμαχίων
• Εργασία οδηγός συστήματος έγκρισης αγροτεμαχίων.
• Έκθεση επιθεώρησης προμηθευτών νωπών προϊόντων .
• Εκπαιδευτικό υλικό.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Για την πιστοποίηση με το AH, 2 διαγράμματα ροής πρέπει να εφαρμοστούν
1) Ανάλυση επικινδυνότητας από τον προμηθευτή και επιθεώρηση από την EUROCERT
2) Ανεξάρτητη δειγματοληψία.
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 

Συνολικές επισκέψεις :