Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ADR


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α για τον έλεγχο οχημάτων οδικής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :