Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ACCREDIA - Εθνικός Ιταλικός Φορέας Διαπίστευσης


Η EUROCERT είναι εγκεκριμένη από την ACCREDIA - Εθνικός Ιταλικός Φορέας Διαπίστευσης, για τον κωδικό EA 28 που αφορά στις κατασκευές για το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Παρακαλώ κάντε κλικ για να δείτε το συνημμένο.

 

 

Συνολικές επισκέψεις :