Πρόγραμμα εκπαίδευσης των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας"

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΚΕ.ΜΕ.Α. (αφορά όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 5η εξεταστική περίοδο)

 

  Ένας διδακτικός κύκλος θεωρείτε ολοκληρωμένος όταν ο εκπαιδευόμενος συμπληρώσει την παρακολούθηση 105 διδακτικών ωρών (Αρχική Έκδοση Πιστοποιητικού).

 Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την εγγραφή σας στα τηλ 2106252495 (εσωτ *205).