ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

Ο περιοδικός έλεγχος Δοχείων Πίεσης είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για τις εταιρίες/ επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δοχεία πίεσης για την κάλυψη των αναγκών των εργασιών τους και της παραγωγής τους.
 
Χαρακτηριστικά δοχεία πίεσης μεγαλυτέρου των 450 lt.  είναι τα αεροφυλάκια (ΦΕΚ 673/Β/1993),  οι ατμολέβητες και οι ατμογεννήτριες (ΦΕΚ 65/Α/63), δεξαμενές υγραερίου (ΦΕΚ 477/Β/93, ΦΕΚ 1257/Β/2003)
Τα δοχεία πίεσης όγκου μικρότερου των 450 lt (φιάλες) π.χ.  φιάλες υγραερίου, αζώτου κτλ. διέπονται από περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με την διαδικασία Έγκρισης και εποπτείας του κανονισμού λειτουργίας σε εγκαταστάσεις περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων πίεσης όγκου μικρότερου των 450 lt. (ΥΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93).
 
Τέλος οι πυροσβεστήρες ως δοχεία πίεσης διέπονται από περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με την διαδικασία Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας των κέντρων επανελέγχου, συντήρησης και αναγόμοσης πυροσβεστήρων (ΥΑ 618/43, ΚΥΑ 17230/671).
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από την ανωτέρω νομοθεσία.
Περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο , παχυμέτρηση ελασμάτων με την μέθοδο των υπερήχων, έλεγχος ασφαλιστικών βαλβίδων και διενέργεια υδραυλικής δοκιμής. Επιπλέον μπορεί να απαιτηθεί μη καταστρεπτικός έλεγχος π.χ. ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων, έλεγχος με διεισδυτικά υγρά κτλ. 
 
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται που ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, με γραφεία σε 14 χώρες  στην Ευρώπη και στην Ασία.
 
Εγκυρότητα: Είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αρ. πιστ. 53-2 και αναγνωρισμένη από την Ελληνική Κυβέρνηση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2225/123 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  για την διενέργεια των περιοδικών ελέγχων, σε δοχεία πίεσης.
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης