Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Για την Eurocert οι εργαζόμενοι της αποτελούν την κινητήρια δύναμη που την καθιστούν έναν από τους μεγαλύτερους Φορείς Ελέγχων και Πιστοποιήσεων σε όλο τον κόσμο.
 
Οι άνθρωποι μας είναι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι καταδεικνύουν υψηλό επίπεδο προσωπικής απόδοσης και μοιράζονται τις αξίες μας:
 
- Υπευθυνότητα
- Αποτελεσματικότητα
- Κοντά στον πελάτη
- Σεβασμός
- Ομαδικότητα
 
Σας παροτρύνουμε να υποβάλετε την αίτησή σας στη διεύθυνση [email protected] παρότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.
Το βιογραφικό σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που υπάρξει θέση ανάλογη των προσόντων σας.
 
Συνιστούμε ιδιαίτερα να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναφέρεται το πεδίο εργασίας που σας ενδιαφέρει.
 
Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.