Το COC εγγυάται τη διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, την ακεραιότητα του προϊόντος σας και καθησυχάζει τους πελάτες σας. Το πρότυπο Chain of Custody αποτελεί βασικό πιστοποιητικό για όλους τους παραγωγούς και τους λιανοπωλητές που χειρίζονται GLOBALG.A.P. Πιστοποιημένα προϊόντα. Εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν που φέρει ετικέτα GLOBALG.A.P. ή πωλείται ως GLOBALG.A.P. Πιστοποιημένο προϊόν προέρχεται από GLOBALG.A.P. πιστοποιημένα αγροκτήματα.

Το πρότυπο GLOBALG.A.P. CoC προσδιορίζει την κατάσταση του προϊόντος σας σε όλη τη διαδικασία, από το αγρόκτημα στο λιανοπωλητή. Καθορίζει αυστηρές απαιτήσεις για τη διαχείριση των πιστοποιημένων προϊόντων και τον κατάλληλο διαχωρισμό των πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων προϊόντων στις μονάδες επεξεργασίας.

Το πρότυπο GLOBALG.A.P. CoC  σας παρέχει επίπεδο διαφάνειας και ακεραιότητας που προσδίδει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και στο εμπορικό σας σήμα και καθησυχάζει τους πελάτες σας.

Ποιους αφορά

Με τo CoC μπορεί να πιστοποιηθεί  κάθε εταιρεία που χειρίζεται ή εμπορεύεται GLOBALG.A.P. Πιστοποιημένα προϊόντα, π.χ. Συσκευαστές, εμπόρους, μεταποιητές, μεσίτες, χονδρέμποροι, σφαγεία, εφοδιαστική, υπεργολάβοι, κέντρα λιανικής πώλησης κλπ.

Η πιστοποίηση του CoC τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το σήμα GLOBALG.A.P. για τα  Πιστοποιημένα προϊόντα.

Οι υπεργολάβοι (παροχείς υπηρεσιών) μπορεί να :

• Περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης του ιδιοκτήτη του προϊόντος, ή

• Πιστοποιούνται ξεχωριστά και να λαμβάνουν αυτοτελή πιστοποίηση από τη νομική οντότητα του ιδιοκτήτη του πιστοποιημένου προϊόντος.

Οδηγός για τα απαραίτητα έγγραφα

Επιλογές Πιστοποίησης

 

a) Ανεξάρτητη εταιρία αιτείται την πιστοποίηση (GLOBALG.A.P. CoC).

b) Η μεμονωμένη εταιρεία θα είναι κάτοχος του πιστοποιητικού μόλις πιστοποιηθεί

·      Option 1 – Single site (μια εγκατάσταση)

·      Option 1 – Multi site (πολλαπλές εγκαταστάσεις)

 

Κύρια Μέρη του Πρωτοκόλλου GLOBALGAP C.O.C

1.      Αυτό-αξιολόγηση

2.      Ευθύνη της διοίκησης

3.      Επαλήθευση εισερχομένων

4.      Διαχωρισμός

5.      Αρχεία και δεδομένα

6.      Πιστοποιημένα εξερχόμενα, Ετικέτες και ισχυρισμοί

7.      Ισορροπία μαζών

8.      Παράπονα και μη συμμορφώσεις

9.      Ανάκληση και απόσυρση

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΩ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 

Σχετικά έγγραφα : 

-     Αίτηση Πιστοποίησης

Sublicense Agreement